Przedszkole Samorządowe Nr 8 ul.Nowogródzka 5a 15-489 Białystok

 

„Optymiści lepiej się uczą, są zdrowsi, więcej zarabiają,
zakładają długotrwałe i szczęśliwe małżeństwa,
utrzymują więź ze swoimi dziećmi, a nawet dłużej żyją”
                                                      Alan Loy Mc Ginnis

 (...) Program "Optymistyczne Przedszkole" , jak napisała współautorka Mirela Nawrot, oparty jest na idei głoszonej przez amerykańskiego profesora psychologii Martina E.P. Seligmana. Jego badania nad depresją doprowadziły go do wniosku, że staje się ona powszechnym zjawiskiem i dotyczy coraz to młodszych roczników. Na depresję cierpią nawet uczniowie pierwszych klas szkół podstawowych, nierzadko tracąc w ten sposób szansę na życiowy sukces. Seligman nie ograniczył się do wniosków z badań. Zaproponował również program, który może pomóc rodzicom i wychowawcom nauczenia dziecka zaradności, optymizmu i samodzielności. Dzięki temu dziecko będzie odporne na zjawisko wyuczonej bezradności i znacznie lepiej przygotowane do radzenia sobie z problemami zarówno w młodości, jak i późniejszym, dorosłym życiu.Dnia 9 maja Nasze Przedszkole wraz z Przedszkolem Samorządowym Nr 5 przystapiło do Ogólnopolskiego Programu Optymistyczne Przedszkole .

Gościem honorowym była współautorka programu Pani Mirella Nawrot dyrektora ośrodka „Partner” , wykładowcę wyższej uczelni , dyrektora Przedszkola Niepublicznego „Stokrotka” która wspólnie ze śp. Ireną Dzierzgowską – w-ce minister Edukacji Narodowej w latach 1997-2000 opracowała program „Optymistyczne Przedszkole”.

Zaszczycili nas swoją obecnością przedstawiciele władz Podlaskiego Kuratora Oświaty i Departamentu Edukacji w Białymstoku

 • Pani Bożena Krystyna Krzesak – Mucha zastępca dyrektora Wydziału Kształcenia Ogólnego, Specjalnego i Wychowania Kuratorium Oświaty w Białymstoku

 • Pani Lucja Orzechowska zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji w Białymstoku

 • Pani Anna Pyrska inspektor ds. organizacji przedszkoli

  Na uroczystość przybyły panie Dyrektor Przedszkoli Samorządowych Nr 35,48 i 81 które już uczestniczą w tym ogólnopolskim programie a także przedstawiciele Rad Rodziców , partnerzy środowiskowi Przedszkoli Samorządowych Nr 5 i 8 a mianowicie dyrektorzy przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych oraz przedstawiciele współpracujący instytucji lokalnych .

  Uroczystość rozpoczęły dzieci tańcem , był hymn przedszkola , wiersze , skecz oraz piosenki .

  Na zakończenie dzieci złożyły przysięgę Przedszkolaka Optymisty.

  Po uroczystości odbyło się szkolenie kadr na, której Pani Mirela Nawrot przedstawiła główne założenia i cele "Optymistycznego Przedszkola" .Według programu celem wychowania jest rozwijanie w dziecku optymizmu, poczucia własnej wartości, nauczenie, jak radzić sobie w różnych sytuacjach, jak rozwijać zainteresowania i talenty. Celem wspólnych dążeń nauczycieli i rodziców jest takie wychowanie dzieci, aby przejawiały one zachowania i działania konstruktywne, życzliwe i przyjazne dla innych ludzi,altruistyczne w stosunkach zbiorowych i zespołowych. Ważne jest też by dzieci były zgodne, chętne do pomocy i współpracy, tolerancyjne, by kochały to, co jest naprawdę cenne i godne kochania, były wrażliwe na krzywdę ludzką i niesprawiedliwość, zaangażowane we wszystko to, co może maksymalizować szczęście każdego człowieka.

  Główna myśl autorek programu i jego przesłanie:

  "Wierzymy, że nasze dzieci mogą stać się wspaniałymi ludźmi,
  niezależnymi, prawymi, szlachetnymi. że będą zdolne do współpracy,
  uprzejme, szczere i współczujące, że ich życie będzie bogate wewnętrznie.
  Wierzymy, że będą potrafiły dbać o swoje prawa, bronić własnych
  przekonań i otwarcie słuchać głosów innych ludzi. że będą optymistami".

  Główne cele :
  " tworzenie okazji do budowania konstruktywnych więzi;
  " rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktów;
  " swobodne wyrażanie próśb i oczekiwań przez dzieci;
  " rozwijanie w dziecku optymizmu, poczucia własnej wartości;
  " uczenie jak radzić sobie w różnych sytuacjach;
  " rozwijanie zainteresowań i talentów;
  " uczenie życzliwości, empatii, pomagania innym oraz przyjaźni;
        

 Program Optymistyczne Przedszkole

Ma siedem znaków szczególnych, jak siedem kolorów tęczy.
 
KOLOR CZERWONY - wychowanie optymistycznego dziecka
KOLOR POMARAŃCZOWY - inteligencje wielorakie

KOLOR ŻÓŁTY - sukces każdego dziecka

KOLOR ZIELONY - coraz wyższy poziom umiejętności dzieci

KOLOR NIEBIESKI - optymistyczni rodzice

KOLOR GRANATOWY - optymistyczny personel

KOLOR FILOLETOWY - promocja

Przedszkole Samorządowe nr 8 2017
© 2013-2019 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl